Partnerzy projektu:

Biuro projektu:
Pl. Solidarności 1/3/5, pok. 415
53-661 Wrocław, tel./fax 71 796 30 00
www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl

Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest jednym z pięciu partnerów projektu „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”. Liderem projektu jest Regionalnemu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Partnerzy: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Forum Aktywności Lokalnej oraz BIC Ligura S.c.p.A

Projekt ma charakter innowacyjny. Okres realizacji projektu od kwietnia 2011 r. do 30 września 2013 r. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4. Projekty innowacyjne.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej poprzez utworzenie Funduszu Pożyczkowo – Poręczeniowego na terenie woj. Dolnośląskiego. Projekt ma również przyczyniać się do zwiększenia stabilności finansowej wśród podmiotów ES oraz rozwoju
i profesjonalizacji oferowanych usług przez podmioty ES.

Projekt rozbudowany jest o komponent ponadnarodowy. Partnerem projektu jest instytucja z Włoch której doświadczenie w stosowaniu mechanizmów pożyczkowo – poręczeniowych ma wpłynąć na uzupełnienie perspektywy testowanego produktu.

Odbiorcami projektu w wymiarze docelowym po włączeniu do głównego nurtu polityki są wszystkie instytucje ekonomii społecznej rozwijające swoją działalność. W wymiarze testowania w projekcie weźmie udział 10 instytucji ekonomii społecznej z obszaru Dolnego Śląska w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

W ramach projektu są przewidziane następujące działania:

  • Wizyta studyjna we Włoszech i w Polsce
  • Spotkania edukacyjne dla podmiotów ES, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli samorządów lokalnych
  • Diagnoza i analiza problemu w zakresie instrumentów finansowych i zarządzania finansami
  • Spotkania eksperckie dotyczące opracowania koncepcji Funduszu i Strategii Wdrażania
  • Spotkania z użytkownikami i odbiorcami Funduszu
  • Działania mainstreamingowe
  • Budowa podstrony www jako przewodnika oneline po Funduszu
  • Publikacja upowszechniająca wypracowany produkt

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych odpowiedzialna jest za upowszechnienie  i włączenie do głównego nurtu polityki.

 


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w imieniu Partnerstwa projektu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji  pt. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy - skuteczne narzędzie wspierania Ekonomii Społecznej”. Konferencja będzie okazją do podsumowania projektu innowacyjnego i testującego „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”, którego ideą jest zwiększenie możliwości zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ES poprzez utworzenie Funduszu pożyczkowo - poręczeniowego na terenie województwa dolnośląskiego.

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, spółdzielnię socjalną, jesteś zainteresowany alternatywnymi formami finansowania działalności swojej organizacji i chcesz dowiedzieć się jak działają zwrotne instrumenty finansowe w Polsce i w Europie? Jesteś pracownikiem samorządu lokalnego i na co dzień zajmujesz się tematyką III sektora? Chciałbyś dowiedzieć się, jak organizacje mogą pozyskać środki na działalność i skorzystać z atrakcyjnych pożyczek? Jeśli tak to zapraszamy na dwudniowe szkolenie we Wrocławiu.

więcej >>>

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Partnerami projektu Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszają na spotkanie upowszechniające i włączających do głównego nurtu w ramach realizacji projektu innowacyjnego i testującego „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”.

więcej >>>

Nawet 150 000 złotych na rozwój i realizację swoich celów statutowych mogą otrzymać stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne z Dolnego Śląska w ramach innowacyjnego instrumentu wsparcia tworzonego w naszym regionie z funduszy unijnych. Pierwsze stowarzyszenia i fundacje otrzymały już pożyczki z Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego. O możliwościach i planach rozwojowych funduszu rozmawiamy z Honoratą Ziubrak – koordynatorką działań Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego.

więcej >>>

W dniu 13 października 2011 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor3” odbyło się spotkanie dotyczące Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a także funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni wyższych oraz biznesu.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl