xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lider Projektu
Partner Projektu

 OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Fundacja Merkury z Wałbrzycha wraz z partnerem Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych rozpoczęł realizację projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu”. Projekt trwa od 1 stycznia 2013r. do 30 kwietnia 2015r. i i obejmuje wsparciem następujące powiaty:

 • wałbrzyski
 • świdnicki
 • ząbkowicki
 • dzierżoniowski
 • kłodzki
 • M. Wałbrzych

Celem główny projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w regionie wałbrzyskim zapewniając w sposób komplementarny i łączny usługi dla podmiotów ekonomii społecznej, osób fizycznych i osób prawnych wymienionych w ustawie o spółdzielniach socjalnych w okresie 28 miesięcy. 

Projekt skierowany jest dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalnej), instytucji rynku pracy i integracji społecznej, osób fizycznych oraz prawnych. 

Projekt przewiduje szereg działań:

 • Promocja Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze ES (produkcja spotów radiowych i telewizyjnych oraz poradników dot. Ekonomii Społecznej)
 • Usługi dla podmiotów ES (poradnictwo prawne i księgowe, usługi marketingowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
 • Inkubator Ekonomii Społecznej (punkt doradczy wyposażony w komputer z dostępem do sieci) 
 • Szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Szkolenia dla podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Warsztaty tematyczne dostosowane dla potrzeb podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Spotkania animacyjne dotyczące rozwoju partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej
 • Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania dla podmiotów Ekonomii Społecznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszych usług. 

Więcej informacji już wkrótce. 

Kontakt:

Dyrektor Projektu: Agnieszka Lech
agnieszka.lech@merkury.org.pl

Fundacja Merkury
ul. Beethovena 10,
58-300 Wałbrzych
Kontakt: tel. 74 666 22 00, 74 666 22 22, faks 74 666 22 01 
email: merkury@merkury.org.pl

Koordynatorzy projektu partnera:
Anna Bogucka
anna.bogucka@dfopwww.hb.pl

Marcin Babiuch
marcin.babiuch@dfopwww.hb.pl 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

ul. Nabycińska 19, pok. 409,
53-677 Wrocław
Kontakt: tel. 71 793 23 24, faks 71 793 23 24
e-mail: dfop@dfopwww.hb.pl 

 

 

 

 

Zajmujesz się księgowością w organizacji  pozarządowej? Chcesz przygotować swoją organizację do księgowego zamknięcia roku? Fundacja "Merkury" oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie pn. „Księgowe zamknięcie roku w organizacji pozarządowej”, który odbędzie się w dniu 29 października 2015r. w Wałbrzychu.

więcej >>>

Fundacja "Merkury", Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Aktywnego Rozwoju prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Kłodzku zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie pn. „Kontrola w organizacjach pozarządowych – obowiązki kontrolowanego i kontrolującego, źródła finansowania działań organizacji oraz sposób ich rozliczania w ujęciu rachunkowym i prawnym”, który odbędzie się w dniu 22 października 2015r. w Kłodzku.

więcej >>>

Fundacja "Merkury", Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Dobrych Działań prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie pn. „Kontrola w organizacjach pozarządowych – obowiązki kontrolowanego i kontrolującego, źródła finansowania działań organizacji oraz sposób ich rozliczania w ujęciu rachunkowym i prawnym”, który odbędzie się w dniu 27 października 2015r. w Ząbkowicach Śląskich.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Merkury” zapraszają: organizacje pozarządowe w tym stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, zakłady aktywności zawodowej i pozostałe podmioty ekonomii społecznej do udziału i zaprezentowania się podczas Targów Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 09-10 marca 2015r. w Kłodzku.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2015r. w Ząbkowicach Śląskich.

więcej >>>

Fundacja „Merkury” ZAPRASZA DO UDZIAŁU W CYKLU EDUKACYJNYM  „SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA – EFEKT SYNERGII PARTNERSKIEGO DZIAŁANIA”

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym pn. „Umiejętne kierowanie sobą w stresie oraz rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego w pracy w organizacji pozarządowej”, który odbędzie się w dniach 06-07 listopada 2014r. w Krzyżowej .

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 15-16 października 2014r. w Ząbkowicach Śląskich.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 22-23 września 2014r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2014r. w Krzyżowej.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 15-16 maja 2014r. w Dzierżoniowie.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym pn. "Marketing internetowy w praktyce", który odbędzie się w dniach 27-28 marca 2014r. w Wałbrzychu.

więcej >>>

Szanowni Państwo

w ramach realizacji projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu" Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza Państwa do wypełnienia ankiety badań potrzeb szkoleniowych. Ankieta skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej z powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego.

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? Nurtują cię aspekty prawno-księgowe funkcjonowania Twojej organizacji? Odpowiednie zarządzanie organizacją i budowanie silnego zespołu jest dla Ciebie ważne. Jeśli twoje odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie.

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? Szukasz źródeł finansowania twojej organizacji? Pisanie ofert i projektów wydaje się trudne i zbyt czasochłonne?  Nurtują cię aspekty księgowe w Twojej organizacji i chcesz dowiedzieć się więcej? Jeśli twoje odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy  do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie dot. księgowości w NGO oraz zasad tworzenia ofert i projektów

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? Nurtują cię aspekty prawno-księgowe funkcjonowania Twojej organizacji? Odpowiednie zarządzanie organizacją i budowanie silnego zespołu jest dla Ciebie ważne. Jeśli twoje odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie.

więcej >>>

Zapraszamy do obejrzenia spotu telewizyjnego promującego ekonomię społeczną, który powstał w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu".

więcej >>>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Prezydent Miasta Jeleniej Góry zapraszają  w dniu 24 maja br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”.

więcej >>>

Spoty radiowe zrealizowane w ramach projektów: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu oraz Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu. Zapraszamy do wysłuchania.

więcej >>>

Reprezentujesz 3 sektor? Chcesz, aby twoja organizacja weszła na rynek usług i działała na zasadach ekonomicznych nie zapominając o wartościach społecznych? A może masz już gotowy pomysł na rozwój swojej organizacji i potrzebujesz wskazówek jak ten pomysł zrealizować? Jeśli twoje odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy serdecznie na  cykl trzech 3.dniowych bezpłatnych szkoleń pn. „Prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej”

więcej >>>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starosta Powiatu Głogowskiego zapraszają  w dniu 26 kwietnia br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”.

więcej >>>

Fundacja Merkury wraz z Partnerem projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu” zapraszają podmioty ekonomii społecznej z regionu wałbrzyskiego (powiaty: wałbrzyski, świdnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski oraz kłodzki) na bezpłatne spotkanie doradcze ze specjalistami w zakresie księgowości i prawa.

więcej >>>

Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołany został mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r. We wrześniu 2012 roku premier podpisał zarządzenie, które poszerzył skład zespołu i zmieniło nieco jego założenia.

więcej >>>

Zachęcamy do wyrażenia swojej opini na temat funkcjonowania Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu/Wałbrzychu za pomocą formularza Skarg/Pochwał. Wiadomość prosimy wysyłać na adres dfop@dfopwww.hb.pl

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl