Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego

 

Adres organizacji: ul. Skryta 8/9, 60-779 Poznań 
Telefon kontaktowy: (61) 648 97 01
Kontakt mailowy do organizacji: info@fecwis.orginfo@centrumzaburzenodzywiania.pl
Adres internetowy organizacji: www.fecwis.org; www.centrumzaburzenodzywiania.pl
Profil organizacji: Społeczna

Cele, które przyświecały założeniu Fundacji, koncentrują się wokół dwóch podstawowych problemów: 

 • Pierwszym problemem jest pomoc i wsparcie wszystkim tym grupom, które są niejako pomijane przez państwo w kontekście rozwoju społecznego. Dotyczy to grup zarówno grup etnicznych, wyznaniowych, ale także ludzi wymagających reintegracji ze społeczeństwem (np. osoby żyjące w patologii, więźniowie przygotowujący się do życia w społeczeństwie, osoby żyjące w sferze ubóstwa, dzieci i młodzież wykolejona społecznie).
 • Drugim problemem jest szeroko rozumiana edukacja społeczna i budowa społeczeństwa obywatelskiego, rozumianego jako społeczeństwo czujące potrzebę aktywnego włączania się w proces rozwoju społecznego, społeczeństwa opartego na wiedzy, wykazującego świadomość prawną.

Opis działalności:

Szerokie działania prowadzone są w ramach programu OGÓLNOPOSKIE CENTRUM ZABURZEŃ ODŻYWIANIA, którego założenia sprowadzają się do aktywności społecznej mającej na celu m.in.:

 • zwiększenie dostępności do informacji, poprzez edukację oraz stworzenie profesjonalnego źródła wiedzy na temat zaburzeń odżywiania zarówno dla chorych i ich bliskich, uczniów i nauczycieli, dziennikarzy, środowiska specjalistów oraz ogółu społeczeństwa;
 • zwiększenie szeroko rozumianej pomocy osobom chorym, ich rodzinom i bliskim;
 • zmianę mentalności społecznej, zwiększenie świadomości w związku z zaburzeniami odżywiania;
 • poprawę dostępności do opieki medycznej oraz jakości usług poprzez kreowanie rozwiązań systemowych i kompleksowych;
 • rozwój wiedzy specjalistycznej we współpracy ze środowiskiem naukowym.

Program zmierza do integracji środowisk naukowych oraz nawiązania interdyscyplinarnej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych, mediami, organizacjami pozarządowymi jak również z innymi zainteresowanymi podmiotami. Jest to pierwsze tego rodzaju działanie w Polsce pragnące w kompleksowy i innowacyjny sposób zająć się tematem zaburzeń odżywiania: anoreksją psychiczną, bulimią psychiczną oraz w Polsce.

Kontakt do koordynatora programu:
Magdalena Krupa
magda.krupa@centrumzaburzenodzywiania.pl
515 481 545

Bruszura pt. "Rozwiązania Istnieją" Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania:
http://issuu.com/centrumzaburzened/docs/centrumzaburzenodzywiania

Pozostałe działania prowadzone w ramach fundacji:

 • POKOLORUJ ŚWIAT

celem projektu jest przede wszystkim promocja praw dziecka na forum lokalnym i międzynarodowym oraz rozwój szeroko rozumianej edukacji kulturalno-artystycznej; w ramach akcji opracowywane są m.in. autorskie materiały dydaktyczne oraz pomoce naukowe (np. Kolorowanka muzyczna wraz ze scenariuszem zajęć oraz płytą z muzyką poważną na podstawie metody nauczania Pani Lidii Bajkowskiej, projekty edukacyjne organizowane w oparciu o ogólnoludzkie wartości i z wykorzystaniem uniwersalnego języka sztuki (muzyka, teatr, sztuki plastyczne); w ramach projektu prowadzona jest również akcja „Uśmiech za kilka słów” dająca wsparcie dzieciom leczącym się na oddziałach onkologicznych; www.pokolorujswiat.pl;

 • NIGDY WIĘCEJ LINCZU I DŁUGU

projekt edukacyjno-informacyjny, który stanowi wyraz konstruktywnej krytyki wobec systemu polskiego sądownictwa; ma na celu promocję zaawansowanej probacji oraz alternatywnych metod odbywania kary (kar średniej mocy) przez osoby, których dotychczasowa reputacja daje nadzieję na większą skuteczność tej metody od tradycyjnego odbywania kary w więzieniu; dążenie do wywołania ogólnopolskiej debaty, w której wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich, specjaliści z dziedziny prawa, sądownictwa i więziennictwa, politycy oraz dziennikarze;

 • WOLNOŚĆ BEZ GRANIC

w ramach projektu oddano do dyspozycji wszystkich zainteresowanych osób serwis „43dom” jako interaktywny serwis wymiany myśli niezależnej; akcja ma na celu propagowanie idei wolności z poszanowaniem prawa we wszystkich aspektach życia oraz prowadzenie dialogu społecznego, który stanowi podstawę projektowania inteligencji globalnej; 43dom.interia.pl

 • PODARUJ KSIĄŻCE INNY PUNKT WIDZENIA

akcja ma na celu zaopatrzenie w książki jednostki, w których jest odczuwalny ich brak tj. biblioteki wiejskie, miejskie, szkolne, świetlice środowiskowe a także księgozbiory bibliotek w zakładach penitencjarnych; oprócz książek zbierane są również nowe formy przekazu: audiobooki, e-booki,  encyklopedie i słowniki multimedialne; przez działanie w tej sferze pragniemy propagować czytanie i stwarzać możliwości dostępu do literatury;

 • INNE DZIALANIA

różnorodne działania związane z resocjalizacją: korespondencja z zakładami karnymi, przekazywanie książek do zakładów karnych, spotkania, udział w konferencjach, współpraca z jednostkami penitencjarnymi; działalność edukacyjna w oparciu o metodę nauczania muzyki Lidii Bajkowskiej, www.lidiabajkowska.pl

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl