Europejski Rok Obywatelski na Dolnym Śląsku – aktywne społeczeństwo, strażnicze organizacje i działająca młodzież. 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych dzięki wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego zamierza się włączyć w realizację Europejskiego Roku Obywatelskiego na Dolnym Śląsku. Zdając sobie sprawę z barier stojących przed rozwojem społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku DFOP skoncentruje się na poprawie mechanizmu obywatelskiej kontroli, wsparaniu dialogu społecznego i pobudzeniu aktywności społecznej. Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia do końca 2013 roku. 

Realizacja projektu przebiegać będzie dwutorowo. Najważniejszym jego elementem są bez wątpienia obchody Tygodnia Obywatelskiego – Aktywny Dolnoślązak/ślązaczka Obywatelem Europy. W jego realizacji wspierać Federację będą Lokalne Inkubatory NGO. W tym krótkim okresie planuje się szereg spotkań, lekcje w szkołach, a jego ukoronowaniem będzie Konferencja „Obywatele Dolnego Śląska – obywatele Europy”. 

Drugim elementem projektu będzie cykl szkoleniowy „Jak zostać Watchdogiem?”. W ciągu trzech całodniowych spotkań przygotowywać będziemy dolnośląskie organizacje pozarządowe do roli kontrolnej względem samorządów i administracji. Szkolenia będą obejmować trzy pola. Pierwszym będzie umiejętność wystąpień publicznych, angażowania społeczności lokalnych i prowadzenia debat. Drugim będą aspekty formalno-prawne: ustawy dotyczące dostępu do informacji publicznej, procedury i monitoring. Ostatnim polem będą narzędzia monitoringu administracji publicznej – tworzenie planów i strategii i kontrola obywatelska.

W ramach organizacji projektu prowadzone będą również działania promocyjno-informacyjne, które opierać się będą na artykułach prasowych, spotach radiowych, mediach społecznościowych w tym blogu, a także wysyłce informacji do mediów. W ramach tych działań promowane będą nie tylko działania projektowe, ale również sama koncepcja aktywności obywatelskiej.

Koordynator Projektu
Piotr Domański

piotr.domanski@dfopwww.hb.pl


Projekt "Europejski Rok Obywatelski na Dolnym Śląsku – aktywne społeczeństwo, strażnicze organizacje i działająca młodzież" jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na wydarzenia realizowane w ramach Tygodnia Aktywności Obywatelskiej. Do tej pory odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dostępu do informacji publicznej, a także Lekcja Europejska w Złotoryi. Jednak to dopiero początek!

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zdecydowała się przełożyć pierwsze spotkanie cyklu szkoleniowego „Jak zostać Watchdogiem?” na dzień 29 listopada 2013r. W związku z tym przedłużona zostaje też rekrutacja na szkolenie do dnia 26 listopada 2013r.

więcej >>>

Uważasz, że nie masz pełnej informacji o tym jak pracuje Twój samorząd? Widzisz, że część informacji nie trafia do powszechnej wiadomości? Uważasz, że mieszkańcy powinni w większym stopniu kontrolować decyzje samorządu? Jeżeli na każde z tych pytań odpowiedzieliście Państwo TAK zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń pn. „Jak zostać watchdogiem”. Szkolenie składa się z trzech powiązanych ze sobą spotkań, z których każdy obejmuje część zagadnień związanych z prowadzeniem działań strażniczych.

więcej >>>

Czy interesujecie się prawem stanowionym w Waszym powiecie i gminie? Czy wiecie czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska i jak wpłynąć na Parlament Europejski? Czy wiecie jak wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej? Jeżeli nie, Obywatelu poznaj swoje prawa i przyjdź na jedno z trzech spotkań informacyjnych.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl