zzzz

 

 

Biuro projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
pl. Solidarności 1-3-5, pok. 319, 53-661 Wrocław
tel./faks 71 793 23 24, e-mail:dfop@dfopwww.hb.pl
www.dfopwww.hb.pl

Lider Projektu Partner Projektu

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  w partnerstwie Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego rozpoczęli realizację projektu „Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych”. Projekt trwa od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Głównym celem projektu jest  wzmocnienie i poprawa jakości konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych wśród  przedstawicieli  administracji publicznej i organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku. 

Adresatami projektu są: 

  • Przedstawiciele administracji  publicznej  w tym: Pełnomocnicy NGO lub osoby w urzędzie zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi ,  
  • Przedstawiciele  funkcjonujących Rad Działalności Pożytku Publicznego,
  • Przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Planowane działania:

  • Przygotowanie i realizacja jednodniowych szkoleń  dot. wykorzystania aktywnych narzędzi i technik  konsultacji społecznych oraz budowania pozytywnego  postrzegania się partnerów skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych  i organizacji pozarządowych.
  • Tworzenie wsparcia eksperckiego i doradczego w obszarze technik i narzędzi konsultacji dla uczestników procesu konsultacji: przedstawicieli  administracji publicznej i  przedstawicieli organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku. 
  • Zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych dwóch wybranych dokumentów ważnych dla NGO.
  • Kampania informacyjna na rzecz Konsultacji Społecznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w działania projektowe i konsultacje społeczne.

Wszelkich informacji o projekcie udziela Kierowniczka projektu:

Maria Mika
tel.(71) 793 23 24
e-mail: maria.mika@dfopwww.hb.pl

 


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem dobrych praktyk oraz poradnikiem konsultacji społecznych, które powstały w ramach realizacji projektu: Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych. Celem projektu było między innymi: wzmocnienie i poprawa jakości konsultacji społecznych wśród organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu korzystania z aktywnych metod i technik konsultacji.

więcej >>>

Konsultacje społeczne to aktywny proces w podejmowaniu wspólnych decyzji i stanowisk istotnych dla naszej społeczności lokalnej. Jeśli chcesz współdecydować, uczestnicz w konsultacjach społecznych. Konsultuj dokumenty, które Twój samorząd - lokalny lub regionalny proponuje, przychodź na spotkania konsultacyjne, pytaj, dziel się swoją opinią, obawami i propozycjami. Pomóż podejmować lepsze decyzje.


więcej >>>

Chcesz decydować o przyszłości Twojej gminy? Chcesz powiedzieć co jest ważne dla młodych mieszkańców Żmigrodu? A może jesteś ciekawy jak wygląda budowanie strategii rozwoju gminy? Jeśli tak, to.... zapraszamy na warsztaty strategiczne!

więcej >>>

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na  szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”. Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu alternatywnych sposobów przeprowadzania konkursów.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  pragnie zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych woj. dolnośląskiego do wzięcia udziału w konferencji poświęconej platformie dialogu i konsultacji społecznych oraz aktywnych narzędzi konsultacyjnych, która odbędzie się 06 grudnia 2014r. w Krzyżowej k. Świdnicy.

więcej >>>

Jak  zachęcić mieszkańców do udziału i zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów? Jakich narzędzi używać aby skutecznie konsultować? Jak uniknąć fasadowości konsultacji? Jak odpowiednio  przygotować się do konsultacji i dlaczego są one takie ważne?  Dowiecie się Państwo na szkoleniach dot. aktywnych narzędzi konsultacji, które odbęda się 25 listopada w Świdnicy i 26 listopada w Górze.

więcej >>>

Co zrobić by lepiej nam się współpracowało z samorządem lokalnym, organizacją pozarządową? Jak  poprawić wizerunek współpracy? Co czyni współpracę efektywniejszą i przyjemniejszą? Na jakich płaszczyznach możemy współpracować? Na te i inne pytania mogą Państwo poznać odpowiedź podczas szkolenia. Zapraszamy na szkolenia do Jawora oraz Pszenna k. Świdnicy!

więcej >>>

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod  do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa. 

więcej >>>

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na  szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”. Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu narzędzi i technik konsultacji społecznych.


więcej >>>

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na  szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”. Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu narzędzi i technik konsultacji społecznych.

 

więcej >>>

[1] 2
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl