Rusza kolejny - III nabór wniosków w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”,  Operatorzy projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw”, ogłaszają III nabór wniosków dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym o charakterze samopomocowym na mikrodotacje:

  • na realizację projektów w dowolnej z 33 sfer pożytku publicznego,

UWAGA: W tej edycji konkursu nie będą przyznawane mikrodotacje na wsparcie strukturalne. 

I. Kto może starać się o dotację?

1. Młoda organizacja pozarządowa – organizacja w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i spełniająca łącznie warunki:

  • została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację; 
  • ma siedzibę na terenie powiatu objętego wsparciem projektu;
  • ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł.

2. Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – grupa składająca się z minimum trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, zamieszkujących na terenie powiatu objętego wsparciem projektu. 

II. Ile wniosków zostanie dofinansowanych w tym naborze?

 W sumie udzielonych zostanie około 34 mikrodotacji w tym:

  • minimum 21 mikrodotacji dla młodych organizacji pozarządowych,
  • minimum 13 mikrodotacji dla grup samopomocowych/ nieformalnych.

III. Ile wynosi dotacja?

Minimalna kwota mikrodotacji wynosi:  3000 zł.

Maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać:  5000 zł. 

 Limit  dostępnych  środków: 158013,00 zł

IV. W których powiatach mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane na terenie 16 powiatów województwa dolnośląskiego (jeleniogórski, m. Jelenia Góra, lubański, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław). Młode organizacje pozarządowe, wnioskujące o mikrodotację, muszą być zarejestrowane na obszarze powiatów wymienionych powyżej. W wypadku grupy nieformalnej/samopomocowej, osoby ją reprezentujące muszą zamieszkiwać w ww. powiatach.

V. Do kiedy trwa nabór?

III nabór trwa od 18 maja 2015 do 07 czerwca 2015 do godziny 23.59 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 05.06.2015r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). 

VI .Czas  realizacji  projektów?

Projekty  można  realizować  w  okresie  od  01.08.2015 do 31.10.2015

VII. Jak się zgłosić?

1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.maleinicjatywy.pl 

2. Wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na adres:

Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3:

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

tel. 518 269 682

Godziny otwarcia Centrum:

poniedziałek-czwartek 9:00-20:00

piątek 9:00-18:00

sobota, niedziela – nieczynne

VIII. Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u konsultantów Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO, doradców Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego www.inkubatorngo.info  oraz we Wrocławskiem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „UMBRELLA”) www.sektor3.wroclaw.pl 

SZCZEGÓŁY ORAZ REGULAMIN DOTYCZĄCY NABORU WNIOSKÓW ZNAJDZESZ NA STRONIE WWW.MALEINICJATYWY.PL 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl