Fundacja Ziemi Świdnickiej "SKSK"

 

Adres organizacji: ul. Żeromskiego 28/2, 58-100 Świdnica
Telefon kontaktowy: (74) 850 14 99
Kontakt mailowy do organizacji: sksk@op.pl; sksk@onet.pl
Adres internetowy organizacji: www.sksk.swidnica.pl
Profil organizacji:

Cele statutowe Fundacji:

  1. Prowadzenie placówek pomocy społecznej (Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, placówek readaptacji społecznej). 
  2. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domy Dziecka, Pogotowia Rodzinnego, Pogotowia Opiekuńczego).
  3. Udzielanie wsparcia osobom i instytucjom prowadzącym placówki wyżej wymienionych typów w zakresie konsultingu: „know how”, wdrażania programów specjalistycznych, pozyskiwanie i udzielanie pomocy materialnej.
  4. Prowadzenie szkoleń dla pracowników wyżej wymienionych placówek;
  5. Tworzenie i wdrażanie specjalistycznych programów readaptacyjnych, wyprowadzających z nieporadności społecznej, rehabilitacyjnych oraz resocjalizacyjnych.
  6. Wspieranie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych.
  7. Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień i patologii społecznej.

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl