Jeżeli działają Państwo w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Seniorów, Młodzieżowej Radzie Gminy czy w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym lub są Państwo zainteresowani tematem powoływania takich rad/ zespołów i chcą Państwo:

 • wiedzieć więcej o swoich prawach,
 • działać skuteczniej i prężnie w swojej gminie,
 • znać obowiązujące przepisy prawa dotyczące rad,
 • zbudować sprawnie komunikujący się ze sobą zespół,
 • oraz poznać i dowiedzieć się jak radzą sobie inne rady na Dolnym Śląsku?

Jeżeli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiadają Państwo „tak”, to serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”.

I. Dla kogo jest ten projekt?

 • Dla członków rad/ ciał konsultacyjno-doradczych z Dolnego Śląska.
 • Dla  przedstawicieli JST i NGO, którzy chcą rozpocząć działalność w takich radach.
 • Dla  przedstawicieli JST i NGO, którzy chcą u siebie powołać taką radę.

II. Jakie wsparcie oferujemy w ramach projektu? (każde działanie będzie profilowane i dostosowane do potrzeb Uczestników projektu)

 • 60 godzin wsparcia dla 6 istniejących rad z terenu Dolnego Śląska.
 • 60 godzin doradztwa dla 2 grup inicjatywnych (chcących powołać u siebie radę) z Dolnego Śląska.
 • Jedno dwudniowe szkolenie dla każdej z grup objętych wsparciem.
 • Jeden dwudniowy warsztat dla każdej z grup objętych wsparciem.
 • Interaktywną stronę internetową dedykowaną działającym radom na Dolnym Śląsku. 

III. Jak długo będzie trwał projekt?

Do czerwca 2015 roku.

IV. Co zamierzamy osiągnąć przez ten projekt?

 • Zwiększymy liczbę rad/ zespołów konsultacyjno-doradczych na Dolnym Śląsku.
 • Wzmocnimy profesjonalizm już istniejących rad w regionie.
 • Poprawimy komunikację, udrożnimy system wymiany informacji wśród członków rad.
 • Zintegrujemy istniejące rady i umożliwimy wymianę informacji między nimi.
 • Pokażemy dobre praktyki i działania rad z regionu oraz z kraju.
 • Pokażemy także wyzwania i bariery przed jakimi stają rady w regionie i kraju.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne warsztaty pn. „Standardy tworzenia i funkcjonowania ciał konsultacyjno-doradczych w tym Rad Działalności Pożytku Publicznego”


więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieży, przedstawicieli  ciał konsultacyjno-doradczych oraz osoby zainteresowane powołaniem takich podmiotów, członków organizacji pozarządowych jak również przedstawicieli samorządów do udziału w konferencji podsumowująco-upowszechniającej pn. „Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku”.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne warsztaty.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne warsztaty.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne szkolenie.

więcej >>>

Działają Państwo w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Seniorów, Radzie Młodzieżowej, Radzie Gminy czy w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym? Państwa Instytucja jest  zainteresowana tematem powoływania takich rad/ zespołów? Jeżeli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiadają Państwo „tak”, to ten projekt jest dla Państwa.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl