Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna Dłoń”

 

Adres organizacji: ul. Lipowa 1, pokój 104, 59-100 Polkowice
Telefon kontaktowy: (76) 724 67 23
Kontakt mailowy do organizacji: pomocnadlon7@op.pl
Adres internetowy organizacji: brak
Profil organizacji: społeczno- edukacyjny

Celem Stowarzyszenia jest niesienie Pomocy uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym, ofiarom przemocy domowej. Organizacja została powołana do zrzeszania się osób borykającym się z problemem alkoholowym. Działalność Stowarzyszenia dąży do pełnej integracji osób dotkniętych chorobą alkoholową oraz narkomanią ze społecznością lokalną, kształtowanie właściwych wzajemnych postaw, wykorzystując do tego celu środki masowego przekazu i własne publikacje. Otaczanie szczególną troską dzieci z rodzin uzależnionych, patologią społeczną. Organizowanie grup samopomocowych, warsztatów terapeutycznych, oraz propagowanie trzeźwego stylu życia.

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl