Już w najbliższy piątek 6 września zapraszamy Państwa na wrocławski Plac Solny, gdzie odbędą się Targi Projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Impreza ta ma na celu przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - projektów, które wspierają aktywizację zawodową, integrację społeczną oraz prowadzą do rozwoju kadr pracujących na Dolnym Śląsku. Jest to już czwarta edycja imprezy, która po raz pierwszy odbyła się 8 maja 2010 r. również we Wrocławiu i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego regionu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w imieniu Partnerstwa projektu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji  pt. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy - skuteczne narzędzie wspierania Ekonomii Społecznej”. Konferencja będzie okazją do podsumowania projektu innowacyjnego i testującego „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”, którego ideą jest zwiększenie możliwości zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ES poprzez utworzenie Funduszu pożyczkowo - poręczeniowego na terenie województwa dolnośląskiego.

więcej >>>

W dniach 23 - 24 sierpnia 2013 roku przedstawiciele górowskich podmiotów ekonomii społecznej odwiedzili Gród w Biskupicach (gmina Byczyna, województwo opolskie).

więcej >>>

Badnie jest realizowane w ramach porozumienia podpisanego w czerwcu przez Parlament Europejski i Radę w sprawie unijnego programu Innowacji Zatrudnienia i Polityki Społecznej (WNE) z budżetem w wysokości € 815.000.000 na lata od 2014-2020 r.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych dzięki wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego zamierza się włączyć w realizację Europejskiego Roku Obywatelskiego na Dolnym Śląsku. Zdając sobie sprawę z barier stojących przed rozwojem społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku DFOP skoncentruje się na poprawie mechanizmu obywatelskiej kontroli, wsparaniu dialogu społecznego i pobudzeniu aktywności społecznej. Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia do końca 2013 roku.

więcej >>>

Portal ngo.pl przygotował krótki film, zachęcający do mądrego, przemyślanego wspierania organizacji pozarządowych. Osobom indywidualnym wyjaśnia, gdzie można szukać informacji o organizacjach, podpowiada, jak sprawdzać ich wiarygodność i jakie są możliwości wsparcia działań fundacji lub stowarzyszeń. Organizacjom zaś przypomina o ich obowiązkach w stosunku do darczyńców.

więcej >>>

Jeśli jesteś studentem, absolwentem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej i szukasz dotacji, aby zrealizować swoje cele lub po prostu chcesz podwyższyć kwalifikacje? Przyjdź na szkolenie.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, starając się poszerzać swoje usługi dla organizacji członkowskich, proponuje Państwu bezpłatne wsparcie w postaci przygotowania księgi logotypów oraz strony internetowej.

więcej >>>

Środowisko sektora pozarządowego w całej Polsce z przerażeniem śledzi wydarzenie w Słupsku dotyczące powołania i prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przez Miasto Słupsk.

więcej >>>

Trwają właśnie intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów dotyczących wdrażania tzw. nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, środków finansowych, które Polska otrzymała decyzją Rady Europejskiej w lutym 2013 r. Kwota środków przyznana Polsce wynosi łącznie 106 mld euro. Zapraszamy Państwa do zaangażowania się w konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa 2014-2020, czyli dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

więcej >>>

Spotkanie odbyło się w siedzibie biura WRZOS w dniu 9 lipca 2013 dotyczyło nowego Okresu Programowania 2014-2020, szczególnie uwzględniając kwestię projektowanych Regionalnych Programów Operacyjnych.

więcej >>>

Według ostatnich badań, ubóstwa w różnym zakresie doświadcza dziś prawie 6 mln Polaków. Ubóstwo dotyczący obecnie nie tylko osób bezrobotnych czy bezdomnych, ale także rodzin obciążonych kredytami mieszkaniowymi, rosnącej liczby osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”, rodzin wielodzietnych, itd. Celem kampanii NIC dla nas BEZ NAS, jest zaproszenie tych ludzi do udziału w procesie tworzenia polityki i instrumentów pomocy.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl