Dnia 23 listopada 2011 r. w Urzędzie Miasta Milicz w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych pt. „Festiwal Ludzi Aktywnych”. Tematem przewodnim spotkania była współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi z powiatu milickiego. Na spotkanie licznie przybyły organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Miliczu, Urzędu Miasta Milicza oraz przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

więcej >>>

W imieniu Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa, już tradycyjnie, na 2.dniowe Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, połączone z uroczystą Kolacją Wigilijną.

więcej >>>

Już 24 listopada 2011 r. w godzinach od 10.00 – do 14.00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu odbędzie się kolejne spotkanie sitandaryzująco - integrujące realizowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

Pracujesz lub działasz w organizacji pozarządowej na terenie Dolnego Śląska? Twoja organizacja współpracuje z biznesem? Poszukujesz efektywnych i profesjonalnych metod współpracy z sektorem przedsiębiorstw w swoim regionie? Interesujesz się społeczną odpowiedzialnością biznesu? Weź udział w bezpłatnym cyklu trzech warsztatów edukacyjnych realizowanym w ramach Dolnośląskiej Akademii Menedżerów CSR i zostań liderem CSR w swoim regionie i w swojej organizacji i zwiększ swoje kompetencje z zakresu współpracy z partnerami biznesowymi!

więcej >>>

Zapraszamy przedstawicieli/lki i pracowników/czki samorządów lokalnych z regionu Dolnego Śląska na spotkania poświęcone powołaniu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych.

więcej >>>

Zapraszamy przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych z regionu Dolnego Śląska na spotkanie poświęcone budowaniu/powołaniu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami – Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. zapraszają dolnośląskie organizacje pozarządowe oraz ich pracowników do udziału w spotkaniach poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu i współpracy międzysektorowej w regionie Dolnego Śląska.

więcej >>>

W związku z realizacją projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” nr umowy UDA-POKL.08.02.01-02-027/10-00 przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. zwracamy się do Państwa z Zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług obejmujących wynajem sali szkoleniowej, noclegi oraz wyżywienie.

więcej >>>

Zapraszamy mężczyzn do udziału w warsztacie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn pracujących w administracji oraz działających w sektorze pozarządowym na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

Informacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o ostatecznym ustaleniu Instytucji Zarządzającej PO KL w kwestii obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez beneficjentów PO Kapitał Ludzki.

więcej >>>

Dolnośląski Punk Konsultacyjno – Doradczy w Wałbrzychu prowadzony przez Fundację "Merkury" w porozumieniu ze Starostą Wałbrzyskim Panem Robertem Ławskim zapraszają organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Wałbrzyskiego na Forum Organizacji Pozarządowych dotyczące opracowania Społecznej Strategii Wsparcia Rozwoju Wałbrzycha.

więcej >>>

W imieniu Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL oraz Akademickiego Koła Naukowego Zarządzania "Unstoppable" organizatorów Szkół Rozwoju zapraszamy Państwa na bezpłatny coaching dla członków organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych samorządów z  terenu miasta Lubań i powiatu lubańskiego wzięło udział 3 listopada 2011 r. w spotkaniu w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu. Dyskutowano o zmianach przepisów oraz potrzebach stowarzyszeń i fundacji. 

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl