"Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych"

 

Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczęły realizację projektu: „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”. Projekt trwa od października 2010r. do grudnia 2011r. i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału III sektora w województwach dolnośląskim i opolskim poprzez rozszerzenie oferty czterech istniejących i czterech nowoutworzonych Centrów Wsparcia NGO.

Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane tematyką dot. III sektora, gotowe do założenia stowarzyszenia lub fundacji. W ramach projektu wspierane będą również istniejące i nowopowstałe Centra Wsparcia NGO w Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie/Trzebnicy oraz Strzelcach Opolskich.

Projekt przewiduje szereg różnych działań m.in. :

 1. Inkubowanie aktywności obywatelskiej i wspieranie nowych inicjatyw przez cztery nowopowstałe Centra, które będą realizować:
 • doradztwo z zakresu:  aspektów formalno-prawnych funkcjonowania NGO w tym:
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • status OPP
 • rejestracja w KRS (statut, formularze)
 • pomoc związana z przygotowaniem i realizacją projektów
 • możliwości finansowania działalności organizacji
 • kawiarenki dyskusyjne poruszające najważniejsze lokalne problemy
 • spotkania informacyjne dotyczące zagadnień najważniejszych dla III sektora, współpracy z administracją samorządową itp.
 1. Wspieranie organizacji pozarządowych przez istniejące Centra we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze oraz Opolu, które będą realizować:
 • szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla 28 organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego i opolskiego z zakresu: zarządzania organizacją, planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz finansami organizacji, marketingu, promocji oraz współpracy lokalnej
 • coaching, planowanie rozwoju organizacji
 • doradztwo ogólne i specjalistyczne m.in. z zakresu przygotowania projektów i pozyskiwania środków
 • wsparcie finansowe w postaci puli rozwojowej na zakup zindywidualizowanych usług
 1. Sieciowanie organizacji prowadzących Centra NGO poprzez:
 • spotkania sieciujące, mające na celu wypracowanie zasad, form współpracy centrów oraz wypracowanie porozumienia sieciowego
 • standaryzację działań i usług
 • badania fokusowe mające na celu zbadanie potrzeb klientów Centrów
 1. Kampanię informacyjną poprzez:
 • organizację konkursu „Wolontariusz Roku 2011” w województwie dolnośląskim i opolskim
 • artykuły, spoty radiowe, filmy edukacyjne dotyczące projektu oraz promocji III sektora
 • plakaty informacyjne o Centrach m.in. w komunikacji miejskiej
 • newsletter zawierający istotne dla III sektora informacje o szkoleniach, wydarzeniach i grantach

Wszelkich informacji o projekcie udziela Koordynator projektu:
Anna Gużda tel.: (071) 796 30 00, e-mail: anna.guzda@rcwip.pl
REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Kontakt do organizacji realizujących projekt:
Anna Bogucka tel.(71) 793 23 24, e-mail: anna.bogucka@dfopwww.hb.pl
DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Alicja Gawinek  tel. (77) 44 15 025, e-mail: a.gawinek@ocwip.pl  
OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

 


Newslettery:

 1. Newsletter nr 1 - 02.12.2010 [pobierz.doc]
 2. Newsletter nr 2 - 20.12.2010 [pobierz.pdf]
 3. Newsletter nr 3 - 18.01.2011 [pobierz.pdf]
 4. Newsletter nr 4 - 04.02.2011 [pobierz.pdf]
 5. Newsletter nr 5 - 05.03.2011 [pobierz.pdf]
 6. Newsletter nr 6 - 20.04.2011 [pobierz.pdf]
 7. Newsletter nr 7 - 27.05.2011 [pobierz.pdf]
 8. Newsletter nr 8 - 05.07.2011 [pobierz.pdf]
 9. Newsletter nr 9 - 19.08.2011 [pobierz.pdf]
 10. Newsletter nr 10 - 23.09.2011 [pobierz.pdf]
 11. Newsletter nr 11 - 08.11.2011 [pobierz.pdf]
 12. Newsletter nr 12 - 21.12.2011 [pobierz.pdf]

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt "Centra Wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych".

więcej >>>

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Gali Finałowej Konkursu Dolnośląski Wolontariusz Roku 2011. Film powstał w ramach projektu "Centra Wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych".

więcej >>>

Zapraszamy do obejrzenia dwóch filmów promocyjnych zrealizowanych w ramach projektu "Centra Wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych".

więcej >>>

Zakończył się cykl edukacyjny skierowany do liderek i liderów organizacji pozarządowych, realizowany w ramach projektu „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych” współfinansowanego przez Unię Europejską.

więcej >>>

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych życiem społecznym mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli NGO oraz przedstawicieli mediów do przybycia i zabrania głosu w dyskusji
„Partnerstwo lokalne szansą na obywatelską pobudkę Głogowa”. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 14 września 2011 (środa) o godzinie 17.00 do Restauracji PREZZO przy ulicy Neptuna 21.

więcej >>>

We wtorek 14.06.2011 w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyła się kawiarenka dyskusyjna na temat „Budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy Żmigród”.

więcej >>>

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zaprasza osoby zainteresowane na   spotkanie informacyjne w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”.

więcej >>>

Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczą usługi  prawne na rzecz potrzebujących.

więcej >>>

Zakończyliśmy II ostatni już etap rekrutacyjny na cykl „Zadządzanie i Rozwój Organizacji Pozarządowej” do projektu „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych” realizowanego w partnerstwie przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP), Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) , Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych (DFOP) oraz partnerów lokalnych z Głogowa, Żmigrodu i Zgorzelca.

więcej >>>

Centrum Pro Bono, projekt realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Porad Prawnych, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu oraz Fundację Bis z Krakowa daje organizacjom pozarządowym możliwość uzyskania bezpłatnej i profesjonalnej pomocy od prawników. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski, a od kilku miesięcy biorą w nim udział również wrocławskie (dolnośląskie) kancelarie prawne.

więcej >>>

[1] 2

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl