Przejrzysty Kapitał

 

Treść pisma wystosowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji  Pozarządowych w dniu 22.10.2009 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie faktycznej realizacji i egzekwowania nieformalnych ograniczeń w dostępie do środków z EFS jakim jest zlecanie dla podmiotów chcących ubiegać się o środki unijne na realizacje swoich projektów opublikowanej w dniu 20 lipca 2009 r. na stronie internetowej www.dolnyslask.pl. Czytaj
 
Odpowiedź na powyższe pismo z dnia 11.05.2009 wystosowane przez Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego do Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Czytaj

Pliki do pobrania:

 


W dniach 6-7 października 2009 r. w Karpaczu odbyło się spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli Partnerów Społeczno - Gospodarczych Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego. Organizatorem spotkania była Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Potrzebę spotkań warsztatowych wielokrotnie zgłaszano ze strony Partnerów Społeczno - Gospodarczych podczas posiedzeń podkomitetów. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych podjęły się  przygotowania i organizacji warsztatów w ramach realizacji swoich projektów.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych z Wrocławia  we współpracy z Ogólnopolską Federacja Organizacji  Pozarządowych z Warszawy organizują spotkanie warsztatowe dla Partnerów Społeczno – Gospodarczych Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniach 6-7 października 2009 roku w Karpaczu.

więcej >>>

Zgłoś problem!

Namawiamy Państwa do zgłaszania wszelkich problemów i przypadków łamania procedur dotyczących procesu składania wniosków, realizacji zadań i rozliczania projektów z PO KL na Dolnym Śląsku.
 
Problemy można zgłaszać:

  1. Telefonicznie: (71) 793 23 24; fax: (71) 793 23 24
  2. Pocztą elektroniczną dfop@dfopwww.hb.pl
  3. Listownie lub osobiście pod adresem: pl. Solidarności 1/3/5 , V piętro, pok. 513-515, 53-661 Wrocław

 


Zgłoś problem! Informacja dla Projektodawców spoza województwa dolnośląskiego!

Wnioskodawcy spoza województwa dolnośląskiego, również mają możliwość zgłoszenia problemów związanych z wdrażaniem funduszy unijnych. Tym zajmuje się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, która zaprasza do przekazywania informacji nt. problemów z wdrażaniem funduszy, które posłużą wyłonieniu pewnych regularności w nieprawidłowościach i staną się zbiorem dobrych praktyk, które przydadzą się wszystkim, którzy w przyszłości napotkają na podobne problemy. Kwestie problemowe można zgłaszać - mailowo pisząc na adres biuro.interwencji@ofop.engo.pl.

Więcej na stronie OFOPu.

 


„Nic, co ludzkie nie jest doskonałe … dlatego warto się spotykać i rozmawiać.” Tymi słowami rozpoczęło się trzecie już spotkanie projektodawców z przedstawicielami IW/IZ (Instytucji Wdrażających/Instytucji Zarządzających).

Spotkanie miało miejsce 15 lipca 2009 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” we Wrocławiu i zostało zorganizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Przejrzysty Kapitał. Monitoring działań Instytucji Pośredniczących (I i II stopnia) we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku”.

więcej >>>

Spotkanie Projektodawców z przedstawicielami IW/IZ

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza dolnośląskich Projektodawców aplikujących o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL na spotkanie z przedstawicielami IW/IZ: Panią Katarzyną Kiek - Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Panią Mirosławą Kwiatek - Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Spotkanie odbędzie w dniu 15 lipca 2009 r. o godz. 14:00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy  ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Zaproszenie.

 


Kolejne spotkanie z Projektodawcami za nami!

Dnia 23 czerwca 2009 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy  ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu odbyło się drugie w tym roku spotkanie z projektodawcami aplikujących o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, dla których Instytucją Wdrażającą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu, w ramach projektu „Przejrzysty Kapitał” wspieranego przez Fundację im. Stefana Batorego. Na spotkaniu projektodawcy zgłosili chęć spotkania się z przedstawicielami DWUP i UMWD. Spotkanie planowane jest na 15 lipca 2009.

Materiał ze spotkania.

 


Drugie w tym roku spotkanie dolnośląskich Projektodawców.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na drugie w tym roku spotkanie dolnośląskich Projektodawców aplikujących o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, dla których Instytucją Wdrażającą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie w dniu 23 czerwca 2009 r. o godz. 14:00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy  ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Zaproszenie.

 


Spotkanie Dolnośląskich Projektodawców aplikujących o środki PO KL.

Dnia 31 marca 2009 roku w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie dolnośląskich Projektodawców aplikujących o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, dla których Instytucją Wdrażającą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyło blisko 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych, firm i mediów. Podczas spotkania został wypracowany materiał zawierający postulaty i oczekiwania projektodawców, a także uwagi dotyczące barier i problemów związanych z aplikowaniem o środki w ramach PO KL.

Materiał ze spotkania.

 


Kolejne spotkanie dolnośląskich Projektodawców.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza w bieżącym roku na kolejny cykl spotkań dolnośląskich Projektodawców aplikujących o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, dla których Instytucją Wdrażającą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu. Pierwsze tegoroczne spotkanie odbędzie w dniu 31 marca 2009 r. o godz. 14:00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Zaproszenie.

 


"Przejrzysty kapitał" - nowy projekt DFOP.

„Przejrzysty Kapitał” to nowy projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w ramach programu Działania Strażnicze  finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego.

Więcej informacji.

 


 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl