Komisja Europejska oraz Parlament Europejski Biuro Informacyjne we Wrocławiu zapraszają 9 maja 2014 na Dzień Europy we Wrocławiu!

więcej >>>

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z województwa Dolnośląskiego na szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”, które odbędzie sie 9 maja 2014r. w Jeleniej Górze. Celem szkolenia jest wzmocnienie uczestników konsultacji i zwiększenie wiedzy oraz kompetencji społecznych z zakresu wykorzystywania aktywnych narzędzi konsultacji.

więcej >>>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja „Merkury” – prowadzące w partnerstwie Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu i Wrocławiu – zapraszają 30 kwietnia na na spotkanie, podczas którego zebrane zostaną propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych. Spotkanie poprowadzi Cezary Miżejewski.

więcej >>>

Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu realizuje projekt "Kontynenty Wrocławia.Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Zapraszamy do współpracy organizacje z sektora NGO, które działają na rzecz lub zrzeszają cudzoziemców - obywateli państw trzecich (spoza UE). W czasie trwania projektu oferujemy bezpłatne udostępnianie sal w Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu na realizację inicjatyw organizacji pozarządowych, np. szkoleń, spotkań, dyskusji. 

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 15-16 maja 2014r. w Dzierżoniowie.

więcej >>>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych, których celem będzie skonsultowanie Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. W okresie od maja do czerwca zaplanowano 10 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób, każde z nich poprowadzi moderator.

więcej >>>

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, które odbędzie się we Wrocławiu w terminie 07 – 09.05.2014r. Szkolenia adresowane są w do kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

więcej >>>

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja EkoRozwoju serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. "Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 - woj. dolnośląskie", która odbędzie się 7 maja 2014r. we Wrocławiu.

więcej >>>

Debata Wygrany – Wygrany, która odbyła się pod koniec marca we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, była drugim spotkaniem poświęconym społecznie odpowiedzialnemu biznesowi. Pierwsze odbyło się podczas ubiegłorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, które w konsekwencji skłoniło organizatorów do kontynuowania idei międzysektorowych spotkań.

więcej >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy z Centrum Kultury w Kamiennej Górze, Centrum Kultury MUZA w Lubinie, Świdnickim Ośrodkiem Kultury w Świdnicy, Wołowskim Ośrodkiem Kultury w Wołowie zapraszają do udziału w III Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnospraawnych GeleriON 2014r.

więcej >>>

O idealnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych marzy chyba każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych. Nie każdy jednak z nas posiada umiejętności i potrafi rozmawiać współdziałać i współpracować, a i administracja nie zawsze jest otwarta na dialog. W Wałbrzychu o współpracy chcą rozmawiać zarówno samorządowcy jak i organizacje pozarządowe. Dlatego też Fundacja Merkury, Miasto Wałbrzych oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt  „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu”. Dzięki niemu idealna współpraca staje się coraz bardziej realna.

więcej >>>

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić III Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012–2013 roku.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl