Wrocław, dnia 03.11.2008 roku

 

Szanowni PaństwoCzy często zastanawiacie się nad sposobem rozwiązania problemów, z którymi borykacie się podczas realizacji Waszych zadań statutowych? My robimy to dosyć często ... W celu poprawy jakości współpracy pomiędzy wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, a Urzędem Miejskim Wrocławia, przekazujemy Wam ANKIETĘ, której celem jest zdiagnozowanie problemów. Ankieta ta jest początkiem drogi do wypracowania Wieloletniego Programu Współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim Wrocławia.

W ramach projektu realizowanego przed Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowch „DFOP – profesjonalne wsparcie dla III sektora” powstała inicjatywa „Wrocław przyjazny NGO”. Jest ona wynikim spotkania DFOP z Prezydentem Miasta Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem.  To właśnie w ramach tego projektu chcemy doprowadzić do powstania takiego Programu Współpracy, z którym utożsamiać się będą  wrocławskie organizacje pozarządowe.

Podczas pierwszego spotkania w ramach ww. projektu, które odbyło się 1 października 2008r., powołaliśmy Grupę Inicjatywną przedstawicieli NGO, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego. Ma ona charakter otwarty - organizacje pozarządowe chcące włączyć się w jej prace mogą uczynić to w każdej chwili.

W trakcie spotkania Grupa opracowała system budowy Programu Współpracy, na który złożą się:

  • Faza 1 - Rozpoznanie problemów (metoda: ankieta);
  • Faza 2 - Analiza problemów (metoda: seminarium);
  • Faza 3 - Opracowanie 3-letniego Programu Rozwoju Współpracy (metoda: praca zespołowa);
  • Faza 4 - Ocena Programu przez Radę Miejską i Rzeczoznawców (metoda: konsultacje);
  • Faza 5 - Realizacja i ewaluacja Programu.

Prosimy Was o uważne wypełnienie ANKIETY (służymy dodatkowymi wyjaśnieniami) i przesłanie jej do dnia 15 listopada 2008 r. na adres dfop@dfopwww.hb.pl lub Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pl. Jana Pawła II 1, pok. 116 c, 50-136 Wrocław lub faxem (71) 793 23 24.
Zachęcamy do śledzenia projektu “Wrocław przyjazny NGO” na www.wroclaw.dfopwww.hb.pl oraz do rozpowszechaniania informacji o naszej inicjatywie innym organizacjom pozarządowym.

 

Zapraszamy do współpracy.

W imieniu Grupy Inicjatywnej,
Z poważaniem i pozdrowieniami,

Prezes Zarządu DFOP
Waldemar Weihs

 

Załączniki:

1. Ankieta.doc

2. Opracowanie dot. ankiet.pdf

 


 

12 maja o godzinie 17 w siedzibie Sektora 3 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65 po raz piąty już spotkali się przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych, aby wspólnie wypracować rekomendacje przyszłej międzysektorowej współpracy III sektora z Gminą Wrocław.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza wrocławskie organizacje pozarządowe na kolejne spotkanie w ramach inicjatywy „Wrocław przyjazny NGO”. Spotkanie odbędzie się 12 maja 2010 r. o godz. 17.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza wrocławskie organizacje pozarządowe na kolejne, już czwarte, spotkanie w ramach inicjatywy „Wrocław przyjazny NGO”. Spotkanie odbędzie się 25 marca 2010 r. w godz. 13.00-16.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

więcej >>>


Spotkanie odbyło się 27 stycznia 2010 roku w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” we Wrocławiu. Inicjatorem wydarzenia była Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, a moderatorem Grzegorz Tymoszyk.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza wrocławskie organizacje pozarządowe na kolejne, już trzecie, spotkanie w ramach inicjatywy „Wrocław przyjazny NGO”.

więcej >>>

W dniu 21 września 2009 roku odbyło się spotkanie w ramach inicjatywy „Wrocław przyjazny NGO”. Chcielibyśmy wszystkim Państwu serdecznie podziękować za tak liczne uczestnictwo w spotkaniu. Przedstawicielom sektora pozarządowego, samorządu lokalnego, jak  również przedstawicielom Urzędu Miejskiego. Organizatorem i moderatorem spotkania była Dolnośląska Federacja Organizacji  Pozarządowych, która podjęła się moderowania i koordynowania inicjatywy na rzecz powstania Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Wrocławia z NGO.

więcej >>>

Jak wygląda komunikacja i współpraca między władzami miasta a organizacjami pozarządowymi we Wrocławiu? Jakkolwiek jest ona oceniana – obie strony na pewno przyznają - mogłaby być lepsza. Zwłaszcza w mieście, które promuje siebie, jako otwarte i zawsze chętne do współpracy.

więcej >>>

 

Platforma współpracy "Wrocław przyjazny NGO" w roku 2009

 

Pierwsze w tym roku spotkanie "Wrocław przyjazny NGO". Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Grupą Inicjatywną serdecznie zapraszają na spotkanie: „Wrocław przyjazny NGO” w dniu 21 września 2009 roku o godz. 11:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ulicy Legnickiej 65. Zaproszenie.

W roku 2009 po przerwie wznawiamy prace nad "Wieloletnim programem współpracy Urzędu Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi". Projekt "Wrocław przyjazny NGO" realizowany jest w ramach projektu „FOSA – Federacja Organizacji Silnych i Aktywnych”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ubiegłym roku w ramach „Wrocław przyjazny NGO” powołana została grupa inicjatywna, w skład, której wchodzą przedstawiciele NGO, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskiej Rady działalności Pożytku Publicznego.

Grupa Inicjatywna rozpoczęła proces przygotowania i zbierania materiałów merytorycznych do Programu Współpracy. W tym celu przebadane zostały metodą ankietową wrocławskie organizacje pozarządowe w kontekście współpracy z urzędem, problemów, potrzeb i planów dalszej współpracy. Dzięki ankiecie sformułowane zostały obszary tematyczne, w których pojawiają się problemy i dzięki temu można będzie podjąć próby ich wyeliminowania. Więcej

 

Platforma współpracy "Wrocław przyjazny NGO" w roku 2008.

 

WROCŁAW PRZYJAZNY NGO – ZMIANA TERMINU SPOTKANIA. Planowane spotkanie na 10 grudnia 2008 r. w ramach projektu: „Wrocław przyjazny NGO”, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Grupy Inicjatywnej z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta i Radnych zostało przełożone ze względu na odbywające się (poza harmonogramem) w tym dniu spotkanie Rady Miasta.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Grupą Inicjatywną serdecznie zapraszają na spotkanie „Wrocław przyjazny NGO” w dniu 10 grudnia 2008 roku o godz. 10:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ulicy Legnickiej 65.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z Wrocławia na spotkanie grupy inicjatywnej w ramach projektu "DFOP-profesjonalne wsparcie dla III sektora".

więcej >>>

„Wrocław przyjazny NGO” realizowany jest w ramach projektu: „DFOP – profesjonalne wsparcie dla III sektora” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest wypracowanie wieloletniego programu współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi we Wrocławiu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych rozpoczęła moderowanie procesu tworzenia wieloletniego programu współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi we Wrocławiu w ramach projektu „Wrocław przyjazny NGO”.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl