xxxxxxxxxxxx
Lider Projektu
Partnerzy Projektu

 


OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowy wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęli realizację projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu”. Projekt trwa od 1 stycznia 2013r. do 30 kwietnia 2015r. i i obejmuje wsparciem następujące powiaty:

 • wrocławski
 • górowski
 • milicki
 • oleśnicki
 • oławski
 • strzeliński
 • średzki
 • trzebnicki 
 • wołowski

 oraz

 • m. Wrocław.

Celem główny projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w regionie wrocławskim zapewniającej w sposób komplementarny i łączny usługi dla podmiotów ekonomii społecznej, osób fizycznych i osób prawnych wymienionych w ustawie o spółdzielniach socjalnych w okresie 28 miesięcy. 

Projekt skierowany jest podmiotów ekonomii społecznej prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalnej), instytucji rynku pracy i integracji społecznej, osób fizycznych oraz prawnych. 

Projekt przewiduje szereg działań:

 • Promocja Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze ES (produkcja spotów radiowych i telewizyjnych oraz poradników dot. Ekonomii Społecznej)
 • Usługi dla podmiotów ES (poradnictwo prawne i księgowe, usługi marketingowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
 • Inkubator Ekonomii Społecznej (punkt doradczy wyposażony w komputer z dostępem do sieci) 
 • Szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Szkolenia dla podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Warsztaty tematyczne dostosowane dla potrzeb podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Spotkania animacyjne dotyczące rozwoju partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej
 • Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania dla podmiotów Ekonomii Społecznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszych usług. 

Więcej informacji już wkrótce. 

Kontakt:

Dyrektor Projektu: Maria Mika 
maria.mika@dfopwww.hb.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
pl. Solidarności 1/3/5 p. 515
53-661 Wrocław
telefon: 71 793 23 24
email: dfop@dfopwww.hb.pl

 

Zachęcamy do wyrażenia swojej opini na temat funkcjonowania Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu /Wałbrzychu za pomocą formularza Skarg/Pochwał. Wiadomość prosimy wysyłać na adres dfop@dfopwww.hb.pl

Fundacja „Merkury” wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszają serdecznie do udziału w dwudniowym bezpłatnym warsztacie pt. „Optymalizacja pracy biurowej i projektowej z zastosowaniem filozofii Kaizen i narzędzi Lean Office”

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Merkury” i Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają: organizacje pozarządowe w tym stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, zakłady aktywności zawodowej i pozostałe podmioty ekonomii społecznej do udziału i zaprezentowania się podczas Targów Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego.

więcej >>>

Pamiętasz o zbliżających się terminach rozliczeń i sprawozdań, a nie zapoznałeś się z aktualnymi zmianami w ustawie o rachunkowości? Nie wiesz jakie dokumenty powinieneś/aś złożyć, aby prawidłowo rozliczyć swoją organizację w Urzędzie Skarbowym? Potrzebujesz konsultacji w zakresie przygotowania dokumentacji wewnętrznej, w tym np. planu kont, polityki rachunkowości w NGO, instrukcji kasowej oraz instrukcji w zakresie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu?


więcej >>>

Fundacja „Merkury” wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych  serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowym bezpłatnym warsztacie pt. „Umiejętne kierowanie sobą w stresie”. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną kadrę trenerską i adresowane są do tych z Państwa, którzy chcą nabyć umiejętności niezbędne do pracy w organizacjach pozarządowych zwłaszcza  działających w obszarach bezpośredniej pracy z klientem

więcej >>>

Działasz w organizacji pozarządowej i chcesz poznać zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób uchronić swoją organizację przed sankcjami wiążącymi się z niewykonaniem lub naruszeniem obowiązków wynikających z jej zapisów? Jeśli tak - to szkolenie jest dla Twojej organizacji!

więcej >>>

Chcesz dowiedzieć się jakie są symptomy i etapy wypalenia zawodowego oraz jak umiejętnie kierować sobą w stresie?Reprezentujesz organizację pozarządową nieprowadzącą działalności gospodarczej? Jeśli twoja odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „Umiejętne kierowanie sobą w stresie oraz rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego w pracy w organizacji pozarządowej”

więcej >>>

Fundacja "Merkury" wspólnie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarzadowych serdecznie zaprasza do udziału w cyklu edukacyjnym „SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA – EFEKT SYNERGII PARTNERSKIEGO DZIAŁANIA”. Pierwsze szkolenie już 17-19.11.2014

więcej >>>

W dniach 18-20 września 2014 roku przedstawiciele dwóch sieci współpracy – ze Strzelina i Oławy w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu (OWES Wrocław) uczestniczyli w wizycie studyjnej w Koninie, podczas której mogli zobaczyć, jak funkcjonują tamtejsze organizacje pozarządowe oraz jak wygląda ich współpraca z miastem.

więcej >>>

Działasz w organizacji pozarządowej i chcesz poznać zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób uchronić swoją organizację przed sankcjami wiążącymi się z niewykonaniem lub naruszeniem obowiązków wynikających z jej zapisów? Jeśli tak - to szkolenie jest dla Twojej organizacji!

więcej >>>

Chcesz nauczyć się promować swoją organizację w internecie i poznać zasady przygotowywania profesjonalnych i skutecznych tekstów reklamowych? Zapraszamy więc serdecznie  do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „COPYWRITING & CONTENT MARKETING”.

więcej >>>

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do skorzystała z bezpłatnego doradztwa specjalistycznego z zakresu księgowości i prawa. Usługa przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej z regionu wrocławskiego (powiaty: strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, milicki, oleśnicki,  oławski,  górowski, wrocławski oraz m. Wrocław).

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowy zaprasza do udziału w projekcie „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” i skorzystania z usług marketingowych.

więcej >>>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja „Merkury” – prowadzące w partnerstwie Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu i Wrocławiu – zapraszają 30 kwietnia na na spotkanie, podczas którego zebrane zostaną propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych. Spotkanie poprowadzi Cezary Miżejewski.

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, nie prowadzącą działalności gospodarczej? Chcesz zgłębić wiedzę związaną z prawnymi aspektami funkcjonowania twojej organizacji? Zapraszamy więc serdecznie  do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pn. "Prawnie sprawna organizacja".

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, nie prowadzącą działalności gospodarczej? Chcesz nauczyć się promować swoją organizację w internecie i poznać zasady oraz pojęcia marketingu internetowego? Zapraszamy więc serdecznie  do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „Marketing internetowy w praktyce".

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją „Merkury” i Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do skorzystania z oferty  Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu.

więcej >>>

W dniach 10 – 12 grudnia 2013 roku przedstawiciele Partnerstwa „Żmigrodzianie” w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" (OWES) uczestniczyli w wizycie studyjnej w Łodzi, podczas której mogli zobaczyć, jak działają łódzkie podmioty ekonomii społecznej. Program wizyty zakładał zobaczenie 7 spółdzielni socjalnych, łódzkiego Centrum Integracji Społecznej, prowadzonego przez organizację pozarządową oraz Klubu Integracji Społecznej, prowadzącego swoją działalność na terenie Pabianic.

więcej >>>

Zapraszamy do lektory poradnika pt. Ja przedsiebiorcą społecznym - promocja zarządania i zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej. 

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? Szukasz źródeł finansowania twojej organizacji ? Pisanie ofert i projektów wydaje się trudne i zbyt czasochłonne ? Nie wiesz jak się do tego zabrać ? Jeśli twoje odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „Pozyskiwanie środków finansowych – zasady tworzenia ofert i projektów”

więcej >>>

Zapraszamy do obejrzenia spotu telewizyjnego promującego ekonomię społeczną, który powstał w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu".

więcej >>>

Czy wiesz co to jest 3 sektor? Masz pomysł na własną organizację a nie wiesz od czego zacząć? Chcesz poznać zasady tworzenia i zarządzania organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ekonomii społecznej? Jeśli twoje odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy serdecznie na cykl trzech 3.dniowych bezpłatnych szkoleń pn. „Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej”

więcej >>>

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do skorzystała z bezpłatnego doradztwa z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne itp).

więcej >>>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Prezydent Miasta Jeleniej Góry zapraszają  w dniu 24 maja br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”.

więcej >>>

Spoty radiowe zrealizowane w ramach projektów: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu oraz Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu. Zapraszamy do wysłuchania.

więcej >>>

Reprezentujesz 3 sektor? Chcesz, aby twoja organizacja weszła na rynek usług i działała na zasadach ekonomicznych nie zapominając o wartościach społecznych? A może masz już gotowy pomysł na rozwój swojej organizacji  i potrzebujesz wskazówek jak ten pomysł zrealizować? Jeśli twoje odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy serdecznie na  cykl trzech 3.dniowych bezpłatnych szkoleń pn. „Prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej”

więcej >>>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starosta Powiatu Głogowskiego zapraszają  w dniu 26 kwietnia br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”.

więcej >>>

Fundacja "Merkury" - partner projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmujacej noclegi, wyżywienie i wynajem sali podczas szkoleń wyjazdowych.

więcej >>>

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do skorzystała z bezpłatnego doradztwa specjalistycznego księgowego, prawego i ogólnego. Usługa przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej z regionu wrocławskiego (powiaty: strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, milicki, oleśnicki,  oławski,  górowski, wrocławski oraz m. Wrocław).

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami  projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu”, zapraszają podmioty ekonomii społecznej z regionu wrocławskiego (powiaty: strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, milicki,  oleśnicki,  oławski,  górowski, wrocławski oraz m. Wrocław) na bezpłatne spotkanie doradcze ze specjalistami w zakresie księgowości i prawa.

więcej >>>

Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołany został mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r. We wrześniu 2012 roku premier podpisał zarządzenie, które poszerzył skład zespołu i zmieniło nieco jego założenia.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl