Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Merkury” zapraszają: organizacje pozarządowe w tym stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, zakłady aktywności zawodowej i pozostałe podmioty ekonomii społecznej do udziału i zaprezentowania się podczas Targów Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego.

więcej >>>

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS (organizacja członkowska DFOP) serdecznie zaprasza na pn. Zmiana jako praktyka i przyszłość organizacji. Celem szkolenia jest m.in. uświadomienie znaczenia zarządzania zmianą, jako czynnika gwarantującego perspektywę rozwojową dla organizacji, w oparciu o potencjał ludzi i zasoby środowiska.

więcej >>>

Zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firmy odpowiedzialne społecznie do wzięcia udziału w IV Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2015, które odbędą się 24 maja 2015 na terenie kompleksu Hali Stulecia.

więcej >>>

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (SzOOP RPO WD). Dokument ten posłuży jako podstawa wdrażania RPO WD w latach 2014-2020, w ramach którego na Dolny Śląsk trafi ponad 2,2 mld euro z Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komitetu Monitorującego RPO z ramienia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zgłosili swoje uwagi do dokumentu.

więcej >>>

Szanowni Państwo! Już dzisiaj zapraszamy na bardzo ważne dwa wydarzenia na Dolnym Śląsku: Dolnośląski Kongres Obywatelski, który odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. w Krzyżowej k. Świdnicy oraz Dolnośląskie Targi NGO – Dzień Społecznej SUPER MOCY!

więcej >>>

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

więcej >>>

Działasz w organizacji pozarządowej, a twoja organizacja jest młoda i potrzebuje wsparcia, aby rozpocząć działania? Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną? Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!

więcej >>>

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym, którego siłą są jego uczestnicy. Co roku kilkaset młodych, pełnych pasji, energii i pomysłów ludzi z całej Polski pokazuje, że ich wspólnym celem jest aktywne działanie oraz zmiana otaczającego ich świata.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne szkolenie.


więcej >>>

Dziękujemy serdecznie za oddanie głosów na kandydatów rekomendowanych przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD). Wszyscy rekomendowani przez DFOP kandydaci i kandydatki uzyskali zdecydowaną przewagę. DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

więcej >>>

Szanowni Państwo, Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W imieniu Zarządu zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz szkolenie dot. obowiązków Zarządu NGO w dniu 23 marca 2015 r. W 2014 roku weszły zmiany do Ustawy o rachunkowości. Zmiany te dotyczą możliwości przygotowania sprawozdania finansowego w uproszczonej formule m.in. dla stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej. Warunkiem sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego DFOP za 2014 r.  z wprowadzonymi zmianami jest podjęcie uchwały organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe czyli Walnego Zebrania. 

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 09-10 marca 2015r. w Kłodzku.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl